دستگاه تست سیم کشی و شبیه ساز سنسور

محصول جدید

سیوان امکان تست سیم کشی، شبیه سازس سنسورهای خودرو، تست سنسور پیشرفته، اسیلوسکوپ، تست باتری و دینام را دارد.

24,000,000 ریال بدون مالیات.