مجموعه کتاب های آموزشی مالتی پلکس، ترمز و الکترونیک

جدید حراج! مجموعه کتاب های آموزشی مالتی پلکس، ترمز و الکترونیک

محصول جدید

مجموعه کتاب های آموزشی مهاد صنعت شامل:

  • کتاب شبکه مالتی پلکس خودرو و روشهای پیشرفته عیب یابی 206
  • کتاب راهنمای کاربردی و سیستم های پیشرفته در ترمز خودرو
  • کتاب الکترونیک و تکنولوژی پیشرفته در خودرو

440,000 ریال بدون مالیات.

-185,000 ریال

625,000 ریال بدون مالیات.